Category Archives: Fakty

opis podróży pociągiem

8. Nagranie streszczenia rozdziału II i III powieści Mitchenera “Polska”

Rozdział II Rozdział III – cz. 1-sza Rozdział III – cz. 2-ga Advertisements

Posted in Fakty | Leave a comment

11. EUCAM = Multilingual Communication in European Car Manufacturing

(Tłumaczenie) EUCAM to wielojęzyczny system szkoleniowy opracowany w celu ułatwiania pracow­ni­kom produkcyjnym wykonywania swojej pracy poprzez racjonalne przekazywanie im wiedzy na przestrzeni całego życia zawodo­wego. Poprzez powiązanie szkolenia z racjonalnym przekazywaniem wiedzy w środo­wisku wielojęzycznym, zadaniem EUCAM jest wdrożenie systemu, … Continue reading

Posted in Fakty | Leave a comment

5. Za późno na ocalenie naszej planety

Język oryginału – angielski Fatalna trójca : czy to już apokalipsa? W historii kuli ziemskiej pięciokrotnie miały miejsce masowe zagłady gatunków i niemalże w każdym przypadku, jeśli nie we wszystkich, dały się zauważyć na całej planecie przejawy zakłóceń w chemicznych związkach … Continue reading

Posted in Fakty, przekłady, stylistyczne, tłumaczenia | Tagged , | Leave a comment

7. Streszczenie I-go rozdziału powieści Mitchenera “Polska”

Akcja pierwszego rozdziału pod tytułem ”Buk przeciwko Bukowskiemu” toczy się jesienią 81 r. w Bukowie, niewielkiej, fikcyjnej wiosce nadwiślańskiej, położonej gdzieś w płd-wsch. Polsce. W czasach dzisiejszych Bukowo jest jedną z 3 tuzinów strategicznie położonych miejscowości, na skraju której, w … Continue reading

Posted in Fakty | Tagged , | Leave a comment

3. Wrażenia z podróży pociągiem przez Berlin do W-wy

Na Święta Bożego Narodzenia 1988/89 udałam się z wizytą do Warszawy. Podróż odbyłam pociągiem z dworca paryskiego Gare du Nord, co było bardzo „krajoznawczą” wycieczką, gdyż można było z okna obser­wować widoki i kon­trasty pomiedzy Wschodem a Zachodem. Pierw­szym z … Continue reading

Posted in Fakty | Tagged , | Leave a comment

1. Język polski w zagrożeniu + wersja dźwiękowa

Jednym z objawów ubocznych wytworzenia się w Polsce wolnego rynku po upadku ustroju komunistycznego jest gwałtowny napływ neologizmów,  przenikających do polszczyzny głównie z języka angielskiego. Rozpowszechniane przez środki masowego przekazu, zakotwiczają się one stopniowo w języku polskim, ulegając pewnym przeobrażeniom … Continue reading

Posted in Fakty, opinie, przekłady, tłumaczenia | Tagged , , | Leave a comment

4. W hołdzie Dianie

Ostatnia sensacyjna rozgrywka naszej “damy sercowej” 31/8/97 Ta, która od ok. 17 lat pozostawała w centrum powszechnej uwagi, której sława na całym świecie nie miała sobie równej, której wszechobecność wypełniała nasze życie powszednie i która zjednała sobie niezliczone masy zwolenników … Continue reading

Posted in Fakty | Tagged , | Leave a comment