5. Za późno na ocalenie naszej planety

Język oryginału – angielski

Fatalna trójca : czy to już apokalipsa?

W historii kuli ziemskiej pięciokrotnie miały miejsce masowe zagłady gatunków i niemalże w każdym przypadku, jeśli nie we wszystkich, dały się zauważyć na całej planecie przejawy zakłóceń w chemicznych związkach węglowych, takie jak: ocieplanie się naszej planety, zakwaszanie oceanów i niedotlenienie.

Właśnie te trzy czynniki — ‘fatalna trójca’ — znajdują się obecnie w oceanach. Co więcej, aktualne zakłócenia związków węglowych są bez precedensu w historii kuli ziemskiej pod względem tempa zachodzących przemian. Zakwaszanie następuje gwałtowniej aniżeli w ubiegłych 55 milionach lat i w połączeniu z wytworzonymi przez człowieka zakłócającymi równowagę ekologiczną czynnikami (jak nieracjonalne rybołówstwo i zanieczyszczenia środowiskowe), nadwyręża odporność oceanów.

Przemiany postępują obecnie szybciej niż przewidywała większość naukowców i przekraczają nawet najśmielsze wyobrażenia, co może oznaczać zbliżającą się katastrofę.

Na lądzie zaś współdziałają ze sobą inne czynniki, przyczyniające się ku temu, że atmosfera staje się niezdatana do oddychania dla większości ludzi, co najlepiej ilustruje kształt owej przerażającej Trójki składającej się z Czerwonego Konia przemocy i wojen, Czarnego Konia nierówności i klęsk głodowych oraz Blado-zielonego Konia nienaturalnej śmierci, które to powodują bezustannie wzrastający zamęt w naszym świecie.

Źródło: Sprawozdanie międzynarodowych naukowców z 21-go czerwca 2011 r. dotyczące stanu naszych oceanów:http://www.stateoftheocean.org/ipso-2011-workshop-summary.cfm

Przypisek: Trójka

1. Rosyjska trzy-konna uprząż

2. Odnosi się do trzech instytucji: Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, Centralnego Banku Europejskiego oraz delegatówUnii Europejskiej…

tłumaczenie Haliny Arendt

ilość słów: 213

Tłumaczenie zamieszczone w dzienniku sieciowym:  http://thegreattranslationchain.wordpress.com/2011/06/25/chain-7-too-late-to-save-our-planet/

Oryginał:

Too Late to Save our Planet

Deadly trios: apocalypse now?

Most, if not all, of the five global mass extinctions in Earth’s history carry the fingerprints of the main symptoms of global carbon perturbations i.e. global warming, ocean acidification and anoxia or lack of oxygen.

It is these three factors — the ‘deadly trio’ — which are present in the ocean today. In fact, the current carbon perturbation is unprecedented in the Earth’s history because of the high rate and speed of change. Acidification is occurring faster than in the past 55 million years, and with the added man-made stressors of overfishing and pollution, undermining ocean resilience.

The speed of change is currently greater than most scientists predicted even in worst case scenarios and could mean impending catastrophe.

On firm ground, others forces at work contribute to render the atmosphere irrespirable for a majority of people under the shape of a frightful Troïka drawn by the Red Horse of violence and war, the Black Horse of economic inequality & famine and the pallid Green Horse of unnatural death wreaking havoc on our world at an ever-increasing speed.

Note: Troïka

1/ Russian term for a vehicle drawn by three horses abreast

2/ Noun referring to the International Monetary Fund, the European Central Bank and the representatives of the European Union…

Advertisements

About Stylistyczne Tłumaczenia

Posiadam ok. 20 lat doświadczenia w tlumaczeniach w różnych dziedzinach En > Pl i Fr > Pl. Stawki można uzyskać pisząc pod adres: polished-translations at talktalk.net
This entry was posted in Fakty, przekłady, stylistyczne, tłumaczenia and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s