3. Wrażenia z podróży pociągiem przez Berlin do W-wy

Na Święta Bożego Narodzenia 1988/89 udałam się z wizytą do Warszawy. Podróż odbyłam pociągiem z dworca paryskiego Gare du Nord, co było bardzo „krajoznawczą” wycieczką, gdyż można było z okna obser­wować widoki i kon­trasty pomiedzy Wschodem a Zachodem. Pierw­szym z nich to już był kontrast pomiędzy pocią­gami. Aczkolwiek miałam 1-szą klasę w pociągu polskim, to chętnie bym ją zamieniła na 2-gą klasę pociągu zachod­niego. To co uderzało szczegól­nie, to brak higieny i zapusz­czenie, nie mówiąc już o prze­sta­rzałym taborze, jaki w owym czasie posiadały polskie koleje państwowe. Granica tych dwóch odmiennych światów przebiegająca przez Berlin napawała „natchnieniem” do rozmyś­lań nad skutkami „komunizmu” i co wrażliwszą duszę napawała zgrozą, gdy wjeżdżało się z wesołego, wolnego świata w świat ponury i znie­wolony, funkcjo­nu­jący ku czci ideologii komunistycznej. Dwo­rzec Berlina Zachodniego wypeł­niony był pasażerami – wsiadali i wysiadali z pociągu. Rzuciła mi się w oczy jedna młoda, ele­gancka para, wyglądająca niczem wycięta z żurnala mody. Ku memu zaskoczeniu usłyszałam, że roz­ma­­wiają po polsku. Ich wygląd niemalże kontrastował z językiem polskim i z szarzyzną po drugiej stronie „żelaz­nej kurtyny”. Para­doksem więc było, że akurat oni rezprezen­towali dla mnie w tym momencie „zachod­nie wartości”. Na Dworcu w Berlinie Wschod­nim pociąg obstawiło co kilka metrów wojsko w pełnej zbroi. Nie widać było wielu cywilów, a jeśli – to tylko osoby starsze. Jakiś wojskowy z psem sprawdzał pociąg jadący na Zachód. Przypominało to scenariusz z czasów wojny. Do pociągu wsiedli umundurowani funkcjo­nar­iusze graniczni z kasowni­kami celem sprawdzania paszportów i pobie­rania opłat tranzytowych. Kosztowało mnie to 5 marek. Ale dlaczego zachod­nich?  Muszę przyznać, że ten, który wszedł do mojego prze­działu nawet wyglądał przys­tojnie w tym swoim mundurze. Obser­wowałam go z uwagą, próbując odczytać z jego twarzy jego stosunek do istniejącej rzeczy­wistości. Świerzbił mnie język, żeby z nim na ten temat poroz­mawiać, mając świadomość ochrony, jaką mi zapewniał mój zachodni paszport. Nie możliwe, żeby taki przystojny „chłop” nie miał w sobie zdrowego rozsądku i wierzył w wyższość ich systemu. Jakie siły zmuszają go, żeby wykonywać tę funkcję, która polegała na „wyłapywaniu” tych, których dokumenty nie były w porząd­ku? Jeśli jego praca nie zgodna jest z jego sumieniem, to jak kamu­fluje swoje praw­dziwe oblicze i godzi ten wew­nętrzny konflikt?

Po stronie polskiej pociąg już zwolnil tempo. Przetaczali mu wagony – podłanczali i rozłan­czali. Rozłączyli nas z sypialnymi wagonami sowieckimi – mało brakowało, żebym została po stronie sowieckiej, bo akurat udałam się tam do toalety w poszu­kiwaniu wody. Ledwo zdą­ży­łam wrócić, a wagon nasz, który był gdzieś w środku, zrobił się nagle ostatnim. Naturalnie nie było na ten temat żadnej informacji przez mikrofon i ciarki mnie przeszły, gdy zorientowałam się, że byłam o krok od rozstania się ze swoim bagażem! Ciekawe, czy komuś nie przytrafiła się podobna „przygoda”. Pociąg, pomimo, że był niby międzyna­ro­do­wym, to zatrzymywal się na wielu stacjach, gdzie wsia­dano i wysiadano. Zastanawiało mnie, czy ci wszyscy, którzy weszli do mojego prze­działu posiadali bilety 1-szej klasy, czy też lekceważyli ową „kla­so­wość” pociągu. Na Dworcu Centralnym w Warszawie (który, notabene, ujrzałam po raz pierwszy), gdy zagapiona byłam wyglądaniem przez okno i wchła­nianiem wido­ków, do pocią­gu wpadło kilku 10-13-to letnich wyrostków, którzy przelecieli przez korytarz w tempie błyska­wicy. Dopiero później zoriento­wałam się, że zginął mi żurnal ze wzorami na robienie swetrów na drutach, który to w owych czasach wart był niemało. Posłużyło mi to jako przestroga przed tego typu „złodziejaszkami”, którzy prawdopodobnie specjalizowali się w takich kra­dzie­­żach.

Advertisements

About Stylistyczne Tłumaczenia

Posiadam ok. 20 lat doświadczenia w tlumaczeniach w różnych dziedzinach En > Pl i Fr > Pl. Stawki można uzyskać pisząc pod adres: polished-translations at talktalk.net
This entry was posted in Fakty and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s