6. Recenzja powieści “Polska” amerykańskiego powieściopisarza Jamesa Mitchenera

Historyczna powieść Mitchenera “POLSKA”, best-seller roku 83, składa się z 10-ciu rozdziałów i akcja jej rozgrywa się na przestrzeni ośmiu ważnych okresów z historii Polski i odzwierciedla w kolejności heroiczne wysiłki odpierania najeźdźców: Tatarów, Niemców, Szwedów, Turków i Rosjan, które czasami kończyły się zwycięsko, a czasami tragicznie. Ostatni rozdział jest kontynuacją pierwszego i oba osnute są na tle wydarzeń z okresu Solidarności, a akcja środkowych toczy się na tle historii Polski począwszy od XIII w. Powieść ta, będąca spojrzeniem Amerykanina na historię Polski, powinna wzbudzić zainteresowanie pośród tych czytelników, którzy tę historię znają, a zwłaszcza tych, którzy uczyli się jej z interpretacji komunistycznej. Mitchener śledzi w niej dzieje 3-ch rodów: magnackiego – Lubońskich, szlacheckiego – Bukowskich i chłopów – Buków oraz ich współzależność pomiędzy sobą na przestrzeni wieków. Pod koniec XVIII w. Polska zniknęła z mapy Europy, będąc podzieloną w całości pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję i pozostawała pod zaborami do zakończenia 1-szej wojny światowej. Ok. roku 1920 nowopowstałe, niezależne państwo było na tyle silne, by odeprzeć nawałę sowiecką, która zagrażała całej Europie, ale 2 dekady wolności zakończyły się tragicznie we wrześniu 1939 r. okupacją faszystowską i później sowiecką, które w swej brutalności i sile nienawiści nie miały precedensu nawet w polskiej historii. Okrucieństwa popełnione w miejscowościach takich jak Lublin czy Majdanek są wzruszająco odzwierciedlone. Na tle owych wydarzeń historycznych powieść J. Mitchenera, skrupulatnie rozplanowana i wspaniale zredagowana, przeplata fakty i fikcję w sposób dla niego typowy, z którego słynie na całym świecie. Trzy rodziny, których potomkowie są głównymi bohaterami powieści, ukazane są po raz pierwszy w r. 1241, gdy stawiają opór najeźdźcom tatarskim: Krzysztof z Zamku Górka i jego giermek Zygmunt są przodkami, odpowiednio: hrabiowskiej rodziny Lubońskich i szlacheckiej – Bukowskich. Poddany im jest chłop Jan z Bukowiny, wywodzący się z rodziny Buków. Są oni wszyscy wytworem wyobraźni autora, ale wiernie odzwierciedlają główne warstwy ściśle klasowego społeczeństwa polskiego, w którym każdy znał swoje miejsce. Co do innych interesujących postaci, z których jedne są autentyczne, a inne fikcyjne, należy wymienić nazwiska od dawna znanych w Polsce rodów, jak Zamojscy, Ossolińscy, Radziwiłłowie, Lubomirscy, Mniszechowie czy Czartoryscy. Członkowie rodziny Lubońskich wchodzą w związki małżeńskie z członkami tych rodów, rodzina Bukowskich spotyka się z nimi, ale Bukowie obcują z nimi jedynie w charakterze służby.

Advertisements

About Stylistyczne Tłumaczenia

Posiadam ok. 20 lat doświadczenia w tlumaczeniach w różnych dziedzinach En > Pl i Fr > Pl. Stawki można uzyskać pisząc pod adres: polished-translations at talktalk.net
This entry was posted in recenzje and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s